Scholarship 2019-2020 Program Now Opened For Application (Thông báo Chương trình Học bổng khuyến học 2019-2020

 tiếp tục triển khai Chương trình Học bổng Khuyến học YKVN năm 2019 – 2020 dành cho sinh viên luật hệ chính quy đang theo học tại một số cơ sở đào tạo luật tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình có thể nộp hồ sơ tại scholarship.hn@ykvn-law.com (đối với các bạn sinh viên tại khu vực Hà Nội) hoặcscholarship.hcm@ykvn-law.com (đối với các bạn sinh viên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh) trước ngày 22 tháng 12 năm 2019. Để có thêm thông tin chi tiết, điều kiện và cách thức nộp hồ sơ đối với Chương trình Học bổng khuyến học 2019-2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *